SGK Katkısı İle Aktarıcı Kablosu Almak İçin

KBB uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporu ve reçete ile merkezimize başvurarak, aktarıcı kablosunu SGK katkısı ile satın alabilirsiniz. Bu durumda kullanıcı yalnızca, ürün bedelinden SGK katkısı çıkarılınca kalan farkı ödemektedir. Fiyatlarla ilgili bilgiyi 0507 464 61 50’ten alabilirsiniz.

Örnek rapor ve reçete gerekirse Whatsapp hattımızdan bize mesaj atarak isteyebilirsiniz. Kablo Raporu Çıkarırken Dikkat Edilecek Noktalar

- SGK katkısı alabilmek için ameliyat // yenileme tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
- Koklear implant için; 0-5 yaş için yılda 5 adet / 5-10 yaş için yılda 3 adet / 10 yaş ve üzeri için yılda 2 adet kablo yazdırılabilir.

- Kablo daha önce SUT'ta yazan hak edilen adetler kadar raporlu olarak satın alındı ise; fatura tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
- 7 yılı dolunca SGK aracılığı ile Konuşma İşlemcisi satın aldı ise; fatura tarihinden itibaren 1 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Bilateral kullanıcılar, iki kulak için de kablo yazdıracakları zaman “Sağ ve sol kulak için 2 adet” şeklinde belirtilebilir.
- KBB uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporu ve reçete yeterlidir.
- İşitsel implant uygulaması sonrasındaki ilk 2 (iki) yıl süresince sarf malzemelerin temini için sağlık raporları cerrahi işleminin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenecektir. 2 (iki) yıl sonunda cerrahi işlemin yapıldığı sağlık kurumunca düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Kablo Rapor ve Reçetesinde Bulunması Gereken Bilgiler

- Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmet sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu
- Hastanın ADI-SOYADI ve TC Kimlik Numarası
- Tanzim tarihi
- Teşhis ve ICD-10 tanı kodu
- MEDULA takip numarası veya protokol numarası
- Hekim adı-soyadı ve diploma ve tescil numarası
veya bu bilgilerin yazdığı kaşesi ve ıslak imzası
- Cihaz/malzeme adı
- Cihaz/malzeme adedi
- Ameliyat tarihi
- Taraf (sağ-sol) bilgisi
- Raporda düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin hekimin ve başhekimin onayı ve imzası gereklidir. Reçetede düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin sadece ilgili hekimin onay ve imzası yeterlidir.