SGK Katkısı İle Aktarıcı ve Pil Yuvası Almak İçin

Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 KBB uzman hekiminden oluşan sağlık kurulu raporu ve reçete ile merkezimize başvurarak, aktarıcı ve pil yuvasını SGK katkısı ile satın alabilirsiniz. Bu durumda kullanıcı yalnızca, ürün bedelinden SGK katkısı çıkarılınca kalan farkı ödemektedir. Fiyatlarla ilgili bilgiyi 0507 464 61 50’ten alabilirsiniz.

Örnek rapor ve reçete gerekirse Whatsapp hattımızdan bize mesaj atarak isteyebilirsiniz.
Aktarıcı ya da Pil Yuvası için Rapor Çıkarırken Dikkat Edilecek Noktalar

- SGK katkısı alabilmek için ameliyat // yenileme tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş olması gerekmektedir.
- Garantisi bittikten sonra, 2 yılda 1 adet yazdırılabilir.
- Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 KBB uzman hekiminden oluşan sağlık kurulu raporu olması gereklidir
- Arızalanan aktarıcı veya pil yuvası ile ilgili “Kullanıcı kusuru olmadığı rapor ve reçetede belirtilmesi gerekir.(22.06.2012 tarihinden önce ameliyat olan kullanıcılarda bu şart aranmaz)
- Hastanın ameliyat sonrası ilk ilk 2 yılda, yılda en az 1 defa implantın takıldığı merkezde takip edildiğinin rapor ve reçetede yazılması gerekmektedir.
- Heyet raporu ve reçetenin ameliyat olunan hastaneden alınması gereklidir.

Aktarıcı ya da Pil Yuvası Rapor ve Reçetesinde Bulunması Gereken Bilgiler

- Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmet sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu
- Hastanın ADI-SOYADI ve TC Kimlik Numarası
- Tanzim tarihi
- Teşhis ve ICD-10 tanı kodu
- MEDULA takip numarası veya protokol numarası
- Hekim adı-soyadı ve diploma ve tescil numarası veya bu bilgilerin yazdığı kaşesi ve ıslak imzası
- Cihaz/malzeme adı
- Cihaz/malzeme adedi
- Ameliyat tarihi
- Taraf (sağ-sol) bilgisi
- Raporda düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin hekimin ve başhekimin onayı ve imzası gereklidir. Reçetede düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin sadece ilgili hekimin onay ve imzası yeterlidir.