SGK Katkısı İle Konuşma İşlemcisi Yenilemek için

Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 KBB uzman hekiminden oluşan sağlık kurulu raporu ve reçete ile merkezimize başvurarak, konuşma işlemcinizi SGK katkısı ile yenileyebilirsiniz. İşlemci yenilemede, kullanıcının seçeceği işlemci komple kit olarak verilir. Kullanıcı yalnızca, ürün bedelinden SGK katkısı çıkarılınca kalan farkı ödemektedir. Ödenecek fark, seçilen işlemci modeline göre fark gösterebilir. Fiyatlarla ilgili bilgiyi 0507 464 61 50’ten alabilirsiniz. Örnek rapor ve reçete gerekirse Whatsapp hattımızdan bize mesaj atarak isteyebilirsiniz.

Konuşma İşlemcisi Yenileme için Rapor Çıkarırken Dikkat Edilecek Noktalar

- Konuşma İşlemcisi ameliyat tarihinden itibaren 7 yıl sonra yenilenebilir.
- Konuşma işlemcisinin değişim nedeni arızalanması ise;
   - Teknik rapor,
   - Arızalı işlemcinin SGK’ya iadesi ( Miat süresi olan 7 yılı doldurdu ise bu şart aranmaz)    - “Kullanıcı kusuru olmadığı ve tamiri mümkün olmadığı” rapor ve reçetede yazılması gerekmektedir. - Üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarınca düzenlenen 3 KBB uzman hekiminden oluşan sağlık kurulu raporu olması gereklidir
- Hastanın ameliyat sonrası ilk 2 yılda, yılda en az 1 defa implantın takıldığı merkezde takip edildiğinin rapor ve reçetede yazılması gerekmektedir. ( 22.06.2012 tarihinden önce ameliyat olan kullanıcılarda bu şart aranmaz)

Konuşma İşlemcisi Yenileme için Rapor ve Reçetede Bulunması Gereken Bilgiler

- Reçeteyi düzenleyen sağlık hizmet sunucusunun adı ve/veya MEDULA tesis kodu
- Hastanın ADI-SOYADI ve TC Kimlik Numarası
- Tanzim tarihi
- Teşhis ve ICD-10 tanı kodu
- MEDULA takip numarası veya protokol numarası
- Hekim adı-soyadı ve diploma ve tescil numarası veya bu bilgilerin yazdığı kaşesi ve ıslak imzası
- Cihaz/malzeme adı
- Cihaz/malzeme adedi
- Ameliyat tarihi
- Taraf (sağ-sol) bilgisi
- Raporda düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin hekimin ve başhekimin onayı ve imzası gereklidir. Reçetede düzeltme var ise; değişikliğe ilişkin sadece ilgili hekimin onay ve imzası yeterlidir.